فهرست بستن
مِهر پاییز

مدارک برای برند

مدارک مورد نیاز در مراحل ثبت برند

استعلام برند

جهت استعلام از عدم ثبت برند در بازه زمانی 24 ساعت

انتخاب نام ونشان تجاری

نام و نشان تجاری را انتخاب کنید

اخذ رتبه

اخذ رتبه و دریافت گواهی

مکاتبه سریع

اراسل سریع گزارشات و نتایج

مشاوره رایگان

ارائه توضیحات در تمامی مراحل

تعهد در پیگیری

تعهد پیگیری تا اتمام مراحل

حفظ حریم خصوصی

حفظ اطلاعات و مستندات و مدارک

اخذ رتبه انفورماتیک